Puppies

Puppies Ya ha nacido la camada “V” del cruce entre Django de Casa Xaló & Jir-Pia S’XenaEst déjà née la portée “V” du croisement entre Django de Casa Xaló & Jir-Pia S’Xena Has already been born the “V” litter of the cross between Django de Casa Xaló & Jir-Pia S’Xena Hembra atigrada Femelle bringé Brindle female […]

Puppies Read More »