Puppies

Ya ha nacido la camada “V” del cruce entre Django de Casa Xaló & Jir-Pia S’Xena
Est déjà née la portée “V” du croisement entre Django de Casa Xaló & Jir-Pia S’Xena
 Has already been born the “V” litter of the cross between Django de Casa Xaló & Jir-Pia S’Xena

Hembra atigrada

Femelle bringé

Brindle female

Hembra dorada

Femelle fauve

Fawn female

Macho dorado

Mâle fauve

Fawn female

Macho atigrado

Mâle bringé

Brindle male

Macho dorado

Mâle fauve

Fawn male

Scroll to Top